Reklamacije

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu usluge

Ukoliko ste primili uslugu i ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nam, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema usluge, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info@bookingstomatologist.com i opišete kakav problem imate iIi preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i pošaljete na našu e-mail adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
Preuzmite reklamacioni list ovde.

string(0) ""
string(0) ""